SIX : Sistema Información Xeográfica . Concello de Pontevedra_

Portal de mapas e consulta de datos xeoreferenciados do Concello de Pontevedra Desde aquí poderás consultar toda a información pública do Sistema de Información Xeográfica do Concello de Pontevedra._

Acceder

O dato ligado a un mapa como elemento chave_

Esta aplicación pretende achegar dun xeito visual a información que o Concello de Pontevedra posúe e achegalo dun xeito sinxelo a todos aqueles que o desexan ou necesitan utilizalo_

Service

Cidadanía_

Para que os cidadáns, podan facer consultas sobre os mapas da cidade e obter información con consultas sinxelas sobre os mapas municipais._

Service

Empresa_

Obter a información cartográfica municipal dun xeito sinxelo e transparente, así como ligar esta a información cartográfica._

Service

Investigación_

Descargar as series de datos que se irán alimientando para que todos aquelas iniciativas que desexen obter información en bruto dos elementos xeoreferenciados, mapas, ... non teña trabas e poda facelo rápidamente_

Mapas sinxelos_

Simplificar as búsquedas e afinalas sen necesidade de ter coñecementos exhaustivos da tecnoloxía subxacente_

  • Sobre o rueiro municipal_
  • A cartografía municipal_
  • Toda parte pública daqueles proxectos que teñan algún compoñente SIX_

Datos e información_

Obter a información municipal orientada a unha representación xeográfica dun xeito rápido_

  • Descargala_
  • Procesala_
  • Sen necesidade de solicitala ou cumplimentar formularios no rexistro_